Какво е php, първи стъпки

Какво е php, първи стъпки

Какво е PHP?

PHP е сървърен език. Този език позволява проектирането на програма с много възможности. Възможно е php кодът да се вгради в html страница, тогава той ще се изпълнява при всяко зареждане на тази html страница. Кодът се интерпретира, и се генерира като html. Бащата на този език е Рамус Лерфорд, създаден през 1994 година. По-късно е забелязан и пренаписан 3 пъти, за да се стигне до сегашната версия.Първоначално PHP е означавал Personal Home Page, но сега се е променил и значението му е Hypertext Preprocessor.

Защо да използвам PHP и MySQL

PHP позволява да се направи на практика почти всичко. Допълнен с базата данни. Не всички сървъри използват/поддържат PHP и поради тази причина трябва специален хостинг.

Колко струва?

PHP е безплатен, можете да го свалите от официалният сайт www.php.net
На практика за да можете да работите с PHP, ще имате нужда от достъп до сървър с инсталиран PHP.

Как да вградя PHP в HTML

PHP лесно се вгражда в html страница, трябва в началото и в края на кода да поставите това поредици от символи се, които се наричат php тагове и задължително се поставят в началото и в края на php кода. Текстът между таговете се четe като PHP, а всичко извън тях като html.

Имаме 4 стила на таговете:

XML стил -  echo 'Здравей свят'; ?> 
Кратък стил -  echo 'Здравей свят'; ?> 
Script стил -  
ASP стил - <% echo 'Здравей свят'; %>

Ето пример за вграден PHP код в html страница.

 
 
</span>Здравей свят<span style="color: #007700"> 
 
 

echo 'Здравей свят'; ?>

Променливи

Всичките имена на променливите започват със знака $, ако този знак се изпусне няма да се получи желаният от вас резултат. Съществуват 3 начина за задаване на променлива

$world
$_POST['world']
$HTTP_POST_VARS['world']

Задаване на стойности на променливи

 $world = ("Здравей свят"); ?>

Ето един пример за задаване на стойност на променлива и нейното извикване в html страницата.

 $world = ("Здравей свят"); ?> 
 
 
Здравей свят 
 
 

echo $world ?>

В тази страница като текст ще се изпише Здравей свят, защото това е стойноста на променливата $world. За да извикаме тази променлива, и да я накараме да се изпише в нашата html страница ние използваме echo.

Оператори

Операторите са символи, които използваме за извършването на различни действия с променливите. Ще ви покажа един прост пример за събиране на 2 променливи, ще използвам + от Аритметичните оператори, това са обикновенни математически оператори.

+ събиране
- изваждане
* умножение
/ деление
% остатък

 
$pr1 = 1; 
$pr2 = 2; 
$resultat = $pr1+$pr2; 
?> 
 
 
</span>Здравей свят<span style="color: #007700"> 
 
 

echo $resultat ?>

Оценка: 3 / от: 2 гласувал(и)
Коментари
Все още няма коментари. Бъди пръв и коментирай!
* Име:
* E-mail:
Сайт:
* Коментар:
* Въведете кода:
Изпрати Полетата отбелязани с * са задължителни!