Opencart 3 - Безплатен - Добавя адреса в таблцата с поръчки в админ панела

Opencart 3 - Безплатен

Добави адреса в таблцата с поръчки в админ панела

Добавя колона в която е изписан адреса за доставка в таблцата с поръчки в админ панела

СВАЛИ МОДУЛА БЕЗПЛАТНО